torsdag 13 januari 2022

Svar på mitt öppna brev till Landshövdingen i Östergötlands län - 2022-01-07

Idag fick jag svar från landshövdingen i Östergötlands län - Carl Fredrik Graf, på det öppna brevet som jag skrev den 7 januari 2022, gällande licensjakten på lodjur i länet.

Det är tydligt att landshövdingen stirrar sig blind på siffrorna i förvaltningsmålet för lodjur (sju lodjursföryngringar) och inte alls ser till vad länet egentligen klarar. Att lodjursstammen i länet ökat med 57% eller 28 individer, trots färre tamdjursangrepp spelar uppenbarligen ingen roll. Inte heller slutsatsen i Linnea Barrefelts examensarbete ”Populationsutveckling och bärkraft för lodjur (Lynx lynx) i Östergötland” (ISRN: LITH-IFM-G-EX--19/3693--SE) verkar ha någon inverkan på beslutet. I examensarbetets slutsats slår författaren fast att beräkningen av bärkraften visar att Östergötland idag har en kapacitet att faktiskt hålla en lodjursstam med åtminstone mellan 80–140 självständiga individer.

Något annat som jag tycker är mycket spännande är att landshövdingen hänvisar till helt ny statistik för lodjursangrepp i länet under 2020 och 2021 i sitt svar. Enligt länsstyrelsens tjänsteman som jag fick svar av, då jag mailade och frågade Länsstyrelsen (2021-12-16) svarade han med följande siffror;

Under 2020 var det totalt 3 angrepp på hägnat vilt samt 6 stycken angrepp på får, sammanlagt 9 angrepp under hela 2020. Enligt landshövdingen var det 4 angrepp på hägnat vilt och 7 stycken angrepp på får, sammanlagt 11 angrepp under hela 2020.

Under 2021 har det fram till den 16 december 2021 endast skett 1 angrepp på får, samt 1 angrepp på hund. Sammanlagt 2 tamdjursangrepp under hela 2021. Enligt landshövdingen var det 2 angrepp på får och 2 angrepp på hund under 2021, sammanlagt 4 tamdjursangrepp under 2021. Har det alltså mellan 16 december och 31 december skett 2 nya angrepp på tamdjur (1 på får och 1 på hund)?

Hur kan siffrorna skilja sig åt så pass då jag ställt frågan till samma myndighet som landshövdingen arbetar på och är chef över, vilka är egentligen de rätta siffrorna? Men å andra sidan spelar det ingen roll, oavsett så är lodjursangreppen under 2021 nästan bara en tredjedel av vad de var under 2020, trots att populationen ökat kraftigt. Att stammen inte skulle kunna samexistera med människor för att den blir för stor har vi ju redan statistik som bevisar att det inte stämmer.

Efter svaret från landshövdingen står jag helt klart fast vid min åsikt – att hålla lodjursjakt under 2022 i Östergötland finns inga som helst logiska argument som motiverar. Landshövdingen går utan tvekan jägarnas ärende i denna fråga, tyvärr!Här nedan följer svaret från Carl Fredrik Graf – landshövding i Östergötlands län:


Hej Mårten!

Tack för ditt mail.

Naturvårdsverket bedömer att livsmiljön för lodjuren har bra kvalitet och att framtidsutsikterna är goda. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur i Sverige är minst 870 individer. Enligt Naturvårdsverket visar resultatet från den senaste populationsberäkningen att det finns cirka 1 244 lodjur i Sverige.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala förvaltningen och de förvaltningsinsatser som behövs för att Östergötland ska kunna uppfylla sin del av det nationella ansvaret, det vill säga att bidra till att lodjur upprätthåller gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Syftet med att besluta om licensjakt i Östergötlands län är att stabilisera populationen närmare länets beslutade förvaltningsmål om sju lodjursföryngringar (hona med ungar). Under inventeringen 2020/21 återfanns 14 lodjursföryngringar i länet.

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har ökat under de senaste åren, trots licensjakt år 2000 och 2021.

Enligt den regionala förvaltningsplanen för rovdjur i Östergötlands län, som fastställts av Viltförvaltningsdelegationen, bör lodjursstammen begränsas genom licensjakt då den ligger över förvaltningsmålet. I länets förvaltningsplan tas ansvar för såväl lodjurets långsiktiga överlevnad i länet samt artens samexistens med människorna i länet. Länsstyrelsen har genom sin förvaltning ambitionen att bibehålla en fortsatt hög acceptans för lodjur och det är därför viktigt att den regionala förvaltningsplanen verkställs. I beslutet om licensjakt framgår grunderna till beslutet.

När det gäller antalet angrepp så är det följande statistik som gäller:

Antal angrepp av lodjur 2020
Sju på får och fyra på hägnad hjort

Antal angrepp av lodjur 2021
Två på får och två på hund


Med vänliga hälsningar

Carl Fredrik Graf
Landshövding

Tfn: 010-223 52 05
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, Sverige


Besök oss gärna på:
Facebook: @landshovdingenostergotland
Instagram: @landshovdingen_ostergotland
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Twitter: twitter.com/LSTOstergotland
Linkedin: linkedin.com/company/1195075

Inga kommentarer: