fredag 14 januari 2022

Finns det verkligen ingen annan lösning än licensjakt på lodjur?

Då siffrorna på lodjursangrepp skilde sig åt mellan de jag begärde ut den 16 december och de uppgifter som jag fick i landshövdingens svar, har jag på nytt begärt ut informationen om lodjursattacker sedan 2018 till och med 2021. Informationen finner ni här nedan och det visar sig att landshövdingens siffror verkar vara korrekta, vilket siffrorna inte verkar ha varit som jag fick till mig den 16 december. Jag har försökt att summerat varje år nedan med antalet döda djur och även antalet angrepp.

Intressant är att antalet lodjursangrepp över tid inte alls går att relatera till hur stor lodjursstammen är i länet – eftersom att det är väldigt få angrepp under 2021, trots att lodjursstammen då varit som allra störst i Östergötland. 

Värt att notera utifrån den nya statistiken som jag fått från länsstyrelsen är att de flesta lodjursangrepp som skett innanför stängsel är av annan typ av stängsel än rovdjursavvisande stängsel (RAS). Anmärkningsvärt i sammanhanget är att man in Länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur 2022 anger att man inte ser någon annan lösning än just jakt, för att få ned antalet angrepp. Antalet angrepp 2021 var förhållandevis få, dessutom skedde samtliga angrepp på tamdjur där man inte använt sig av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Ska människor och rovdjur någonsin kunna samexistera behöver RAS användas flitigare och snarare ses som en lösning för att skydda tamboskap än att använda licensjakt som skydd.


2018-05-02 Angrepp av lo på får bakom rovdjursavvisande stängsel 3 döda lamm och ett saknat. Kinda Kommun.
2018-01-03 Angrepp av lo på får bakom rovdjursavvisande stängsel, en död tacka. Ödeshög Kommun.
Totalt döda djur under 2018: 4 får, 1 saknat – totalt 5 djur.
Totalt antal angrepp under 2018: 2 på får – totalt 2 angrepp.

2019-11-27 Angrepp av lo i vilthägn, 3 döda hindar och en död hjortkalv (dovhjort). Mjölby Kommun.
2019-10-31 Angrepp av lo på får , bete bakom stängsel, 2 lamm döda.  Kinda Kommun. 
2019-09-05 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. 2 döda lamm och ett saknat. Kinda Kommun.
2019-09-12 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel 2 tackor döda.  Boxholm Kommun. 
2019-01-28 Jakthund skadad av lodjur under vildsvinsjakt. Boxholm Kommun.
2019-01-25 Angrepp av lo på get, bete bakom stängsel 2 döda getter och en död killing. Linköpings Kommun
2019-01-12 Jakthund skadan av lodjur under vildsvinsjakt.  Ydre Kommun.
2019-01-10 Angrepp av lo på get, bete bakom stängsel. En död get. Norrköping Kommun.
Totalt döda djur under 2019: 4 dovhjortar, 6 lamm och 1 saknat, 4 getter, 2 skadad jakthund – totalt 17 djur.
Totalt antal angrepp under 2019: 3 på får, 2 på get, 1 på hjort och 2 på jakthund – totalt 8 angrepp.

2020-10-15 Angrepp av lo på får, bete bakom Stängsel. Ett dött lamm. Boxholm Kommun.
2020-10-14 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. En död tacka och en saknad tacka. Boxholm Kommun.
2020-10-08 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Mjölby Kommun.
2020-09-30 Angrepp av lo på får, bete bakom Rovdjursavvisande stängsel. Två döda lamm och ett saknat. Boxholm Kommun.
2020-09-28 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Boxholm kommun.
2020-09-23 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Två döda lamm. Boxholm Kommun.
2020-09-14 Angrepp av lo på får, bete bakom Rovdjursavvisande stängsel. Ett dött lamm och ett saknat. Boxholm Kommun.
2020-01-29 Angrepp av lo på kronhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
2020-01-27 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
2020-01-12 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. Tre döda kalvar. Mjölby Kommun.
2020-01-08 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
Totalt döda djur under 2020: 9 får och 3 saknade, 1 kronhjort, 5 dovhjort – totalt 18 djur.
Totalt antal angrepp under 2020: 7 på får och 4 på hjort – totalt 11 angrepp.

2021-07-07 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Kinda Kommun.
2021-08-22 Jakthund skadad av lodjur. Kinda Kommun.
2021-09-18 Jakthund skadad av lodjur. Valdemarsvik Kommun.
2021-12-26 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Fyra döda lamm och en död tacka. Valdemarsvik Kommun.
Totalt döda djur under 2021: 6 får, 2 skadade jakthundar – totalt 8 djur.
Totalt antal angrepp under 2021: 2 på får och 2 på jakthund – totalt 4 angrepp.


Inga kommentarer: