tisdag 18 januari 2022

Ekorrmötet...

En bild från ännu ett fint ekorrmöte nära hemmiljön. Nyfikna som dessa små krabater är, började mötet med att ekorren tittade fram bakom trädet på mig. Det enda jag såg var då ett litet huvud med väldigt lurviga öron som nyfiket stirrade intensivt på mig.

Vartefter den lilla ekorren blev trygg i situationen satte han/hon sig på trädet och betraktade mig om möjligt ännu mer noga än tidigare. Med stora nyfikna ögon satt den lilla ekorren på den gamla tallen och betraktade mig....


måndag 17 januari 2022

Ännu en bild på norrskenet...

Visar fram ännu en bild på fredagens fantastiska norrsken här över Kolmårdsskogen...


Ispölen...

En frusen vattenpöl har förvandlats till ett vackert islandskap, full av isbubblor...


söndag 16 januari 2022

Lugn och ro...

En råget ligger i det intensiva kvällsljuset och värmer sig på en bergssluttning som är belägen långt inne i Kolmårdsskogens djupa trädsalar. Här i de värmande solstrålarna finner hon lugn och ro. Även om hon känner sig trygg, så lyssnar hon ändå intensivt med sina stora öron efter okända och farliga ljud. För ett rådjur går det aldrig att riktigt veta vad som gömmer sig inne i mörkret bland alla träden...


Snöfigurer...

En bild på det kreativa skapandet av snöfigurer på den gamla tegelväggen, i harmoni med de frostiga gamla glasfönstren...


Vinterforsen...

Tidan forsar fram i det snötäckta vinterlandskapet i Ryfors utanför Mullsjö. Den bistra kylan bildar de spännande isformationerna runt kanterna på ån och i de väldiga vattenfallen. Den här bilden gjorde jag i det dunkla, blå vinterljuset en bitande kall decemberdag...


lördag 15 januari 2022

Himlen rockar loss!

Har precis vaknat efter en intensiv natt, där himlen fullständigt rockade loss i gröna och röda färger. Natten blev intensiv på många sätt, inte bara ur bildperspektiv, utan även för att det var första gången i mitt liv som jag fick uppleva ett så intensivt och vackert norrsken. Hem i bilen satt jag bara tyst och fann egentligen inga ord för vad jag precis upplevt. Så otroligt vackert och något jag önskar jag kunde visa er alla, detta måste vara något av det mest otroliga naturfenomen som går att uppleva. Här följer några av nattens bilder...


fredag 14 januari 2022

Finns det verkligen ingen annan lösning än licensjakt på lodjur?

Då siffrorna på lodjursangrepp skilde sig åt mellan de jag begärde ut den 16 december och de uppgifter som jag fick i landshövdingens svar, har jag på nytt begärt ut informationen om lodjursattacker sedan 2018 till och med 2021. Informationen finner ni här nedan och det visar sig att landshövdingens siffror verkar vara korrekta, vilket siffrorna inte verkar ha varit som jag fick till mig den 16 december. Jag har försökt att summerat varje år nedan med antalet döda djur och även antalet angrepp.

Intressant är att antalet lodjursangrepp över tid inte alls går att relatera till hur stor lodjursstammen är i länet – eftersom att det är väldigt få angrepp under 2021, trots att lodjursstammen då varit som allra störst i Östergötland. 

Värt att notera utifrån den nya statistiken som jag fått från länsstyrelsen är att de flesta lodjursangrepp som skett innanför stängsel är av annan typ av stängsel än rovdjursavvisande stängsel (RAS). Anmärkningsvärt i sammanhanget är att man in Länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur 2022 anger att man inte ser någon annan lösning än just jakt, för att få ned antalet angrepp. Antalet angrepp 2021 var förhållandevis få, dessutom skedde samtliga angrepp på tamdjur där man inte använt sig av rovdjursavvisande stängsel (RAS). Ska människor och rovdjur någonsin kunna samexistera behöver RAS användas flitigare och snarare ses som en lösning för att skydda tamboskap än att använda licensjakt som skydd.


2018-05-02 Angrepp av lo på får bakom rovdjursavvisande stängsel 3 döda lamm och ett saknat. Kinda Kommun.
2018-01-03 Angrepp av lo på får bakom rovdjursavvisande stängsel, en död tacka. Ödeshög Kommun.
Totalt döda djur under 2018: 4 får, 1 saknat – totalt 5 djur.
Totalt antal angrepp under 2018: 2 på får – totalt 2 angrepp.

2019-11-27 Angrepp av lo i vilthägn, 3 döda hindar och en död hjortkalv (dovhjort). Mjölby Kommun.
2019-10-31 Angrepp av lo på får , bete bakom stängsel, 2 lamm döda.  Kinda Kommun. 
2019-09-05 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. 2 döda lamm och ett saknat. Kinda Kommun.
2019-09-12 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel 2 tackor döda.  Boxholm Kommun. 
2019-01-28 Jakthund skadad av lodjur under vildsvinsjakt. Boxholm Kommun.
2019-01-25 Angrepp av lo på get, bete bakom stängsel 2 döda getter och en död killing. Linköpings Kommun
2019-01-12 Jakthund skadan av lodjur under vildsvinsjakt.  Ydre Kommun.
2019-01-10 Angrepp av lo på get, bete bakom stängsel. En död get. Norrköping Kommun.
Totalt döda djur under 2019: 4 dovhjortar, 6 lamm och 1 saknat, 4 getter, 2 skadad jakthund – totalt 17 djur.
Totalt antal angrepp under 2019: 3 på får, 2 på get, 1 på hjort och 2 på jakthund – totalt 8 angrepp.

2020-10-15 Angrepp av lo på får, bete bakom Stängsel. Ett dött lamm. Boxholm Kommun.
2020-10-14 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. En död tacka och en saknad tacka. Boxholm Kommun.
2020-10-08 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Mjölby Kommun.
2020-09-30 Angrepp av lo på får, bete bakom Rovdjursavvisande stängsel. Två döda lamm och ett saknat. Boxholm Kommun.
2020-09-28 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Boxholm kommun.
2020-09-23 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Två döda lamm. Boxholm Kommun.
2020-09-14 Angrepp av lo på får, bete bakom Rovdjursavvisande stängsel. Ett dött lamm och ett saknat. Boxholm Kommun.
2020-01-29 Angrepp av lo på kronhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
2020-01-27 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
2020-01-12 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. Tre döda kalvar. Mjölby Kommun.
2020-01-08 Angrepp av lo på dovhjort i vilthägn. En död kalv. Mjölby Kommun.
Totalt döda djur under 2020: 9 får och 3 saknade, 1 kronhjort, 5 dovhjort – totalt 18 djur.
Totalt antal angrepp under 2020: 7 på får och 4 på hjort – totalt 11 angrepp.

2021-07-07 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Ett dött lamm. Kinda Kommun.
2021-08-22 Jakthund skadad av lodjur. Kinda Kommun.
2021-09-18 Jakthund skadad av lodjur. Valdemarsvik Kommun.
2021-12-26 Angrepp av lo på får, bete bakom stängsel. Fyra döda lamm och en död tacka. Valdemarsvik Kommun.
Totalt döda djur under 2021: 6 får, 2 skadade jakthundar – totalt 8 djur.
Totalt antal angrepp under 2021: 2 på får och 2 på jakthund – totalt 4 angrepp.


Björktrastens ihärdiga flykt...

Björktrasts ihärdiga flykt genom det dova, blå vinterljuset...


torsdag 13 januari 2022

Svar på mitt öppna brev till Landshövdingen i Östergötlands län - 2022-01-07

Idag fick jag svar från landshövdingen i Östergötlands län - Carl Fredrik Graf, på det öppna brevet som jag skrev den 7 januari 2022, gällande licensjakten på lodjur i länet.

Det är tydligt att landshövdingen stirrar sig blind på siffrorna i förvaltningsmålet för lodjur (sju lodjursföryngringar) och inte alls ser till vad länet egentligen klarar. Att lodjursstammen i länet ökat med 57% eller 28 individer, trots färre tamdjursangrepp spelar uppenbarligen ingen roll. Inte heller slutsatsen i Linnea Barrefelts examensarbete ”Populationsutveckling och bärkraft för lodjur (Lynx lynx) i Östergötland” (ISRN: LITH-IFM-G-EX--19/3693--SE) verkar ha någon inverkan på beslutet. I examensarbetets slutsats slår författaren fast att beräkningen av bärkraften visar att Östergötland idag har en kapacitet att faktiskt hålla en lodjursstam med åtminstone mellan 80–140 självständiga individer.

Något annat som jag tycker är mycket spännande är att landshövdingen hänvisar till helt ny statistik för lodjursangrepp i länet under 2020 och 2021 i sitt svar. Enligt länsstyrelsens tjänsteman som jag fick svar av, då jag mailade och frågade Länsstyrelsen (2021-12-16) svarade han med följande siffror;

Under 2020 var det totalt 3 angrepp på hägnat vilt samt 6 stycken angrepp på får, sammanlagt 9 angrepp under hela 2020. Enligt landshövdingen var det 4 angrepp på hägnat vilt och 7 stycken angrepp på får, sammanlagt 11 angrepp under hela 2020.

Under 2021 har det fram till den 16 december 2021 endast skett 1 angrepp på får, samt 1 angrepp på hund. Sammanlagt 2 tamdjursangrepp under hela 2021. Enligt landshövdingen var det 2 angrepp på får och 2 angrepp på hund under 2021, sammanlagt 4 tamdjursangrepp under 2021. Har det alltså mellan 16 december och 31 december skett 2 nya angrepp på tamdjur (1 på får och 1 på hund)?

Hur kan siffrorna skilja sig åt så pass då jag ställt frågan till samma myndighet som landshövdingen arbetar på och är chef över, vilka är egentligen de rätta siffrorna? Men å andra sidan spelar det ingen roll, oavsett så är lodjursangreppen under 2021 nästan bara en tredjedel av vad de var under 2020, trots att populationen ökat kraftigt. Att stammen inte skulle kunna samexistera med människor för att den blir för stor har vi ju redan statistik som bevisar att det inte stämmer.

Efter svaret från landshövdingen står jag helt klart fast vid min åsikt – att hålla lodjursjakt under 2022 i Östergötland finns inga som helst logiska argument som motiverar. Landshövdingen går utan tvekan jägarnas ärende i denna fråga, tyvärr!Här nedan följer svaret från Carl Fredrik Graf – landshövding i Östergötlands län:


Hej Mårten!

Tack för ditt mail.

Naturvårdsverket bedömer att livsmiljön för lodjuren har bra kvalitet och att framtidsutsikterna är goda. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur i Sverige är minst 870 individer. Enligt Naturvårdsverket visar resultatet från den senaste populationsberäkningen att det finns cirka 1 244 lodjur i Sverige.

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala förvaltningen och de förvaltningsinsatser som behövs för att Östergötland ska kunna uppfylla sin del av det nationella ansvaret, det vill säga att bidra till att lodjur upprätthåller gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Syftet med att besluta om licensjakt i Östergötlands län är att stabilisera populationen närmare länets beslutade förvaltningsmål om sju lodjursföryngringar (hona med ungar). Under inventeringen 2020/21 återfanns 14 lodjursföryngringar i länet.

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har ökat under de senaste åren, trots licensjakt år 2000 och 2021.

Enligt den regionala förvaltningsplanen för rovdjur i Östergötlands län, som fastställts av Viltförvaltningsdelegationen, bör lodjursstammen begränsas genom licensjakt då den ligger över förvaltningsmålet. I länets förvaltningsplan tas ansvar för såväl lodjurets långsiktiga överlevnad i länet samt artens samexistens med människorna i länet. Länsstyrelsen har genom sin förvaltning ambitionen att bibehålla en fortsatt hög acceptans för lodjur och det är därför viktigt att den regionala förvaltningsplanen verkställs. I beslutet om licensjakt framgår grunderna till beslutet.

När det gäller antalet angrepp så är det följande statistik som gäller:

Antal angrepp av lodjur 2020
Sju på får och fyra på hägnad hjort

Antal angrepp av lodjur 2021
Två på får och två på hund


Med vänliga hälsningar

Carl Fredrik Graf
Landshövding

Tfn: 010-223 52 05
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, Sverige


Besök oss gärna på:
Facebook: @landshovdingenostergotland
Instagram: @landshovdingen_ostergotland
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Twitter: twitter.com/LSTOstergotland
Linkedin: linkedin.com/company/1195075

Som den allra vitaste snön...

I det nästan spegelblanka, blå vattnet speglar hon sig - knölsvanen som är som den allra vitaste snön...


onsdag 12 januari 2022

Det griniga kidet...

Precis när jag ska göra bilden på den betande rågeten, stiger det lilla kidet fram från sidan, tittar på mig genom kameran och ser allmänt grinig ut. Det är sannolikt något hon inte känner sig helt nöjd med...