fredag 7 januari 2022

Öppet brev till Landshövdingen i Östergötlands län - 2022-01-07

Stoppa Länsstyrelsens utrotning av lodjur i Östergötland!

Till Carl Fredrik Graf - landshövding i Östergötlands län

Mitt namn är Mårten Lundgren, jag har tidigare skrivit en rad öppna brev till dig gällande skyddsjakten av varg i Långbogenreviret här i Östergötland, men även avseende licensjakten på lodjur i länet. Jag passar även inledningsvis på att tacka för att du vid tidigare tillfällen tagit dig tid att svara på dessa öppna brev, det uppskattar jag verkligen. Precis som tidigare gånger så kommer jag att förutom att skicka dig detta öppna brev till dig, även publicera detta på min blogg.

Så kom den dagen vi alla som värnar om lodjuren fruktat. Ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland om att licensjakt återigen skall ske på lodjur 2022. Ett beslut som tagits trotts att lodjuret är ett djur som enligt rödlistan är klassad som sårbar (VU) och är fridlyst i och med skyddet av EU:s art- och habitatsdirektiv. Att detta magnifika kattdjur är skyddat enligt internationella direktiv, spelar uppenbarligen ingen som helst roll när Länsstyrelsen i Östergötland fattat sitt beslut om 2022 års licensjakt.

Enligt beslutsdokumentet från Länsstyrelsen i Östergötland för licensjakten av lodjur 2022 framgår det att antalet konstaterade familjegrupper i länet har ökat det senaste året. Inventeringsresultatet från 2019/2020, visar att antalet lodjur var cirka 49 stycken. I beslutsdokumentet för licensjakten 2022 framgår det att inventeringsresultatet från 2020/2021 att länet har en lodjurspopulation motsvarande cirka 77 stycken. Trotts att dödligheten hos lodjurens ungar är väldigt hög, så går tillväxten mycket bra för de lodjur som finns här i länet. Summerat betyder det att antalet individer i Östergötland har ökat med hela 57 procent det senaste året. Om Östergötlands län vore ett för litet område för lodjurspopulationen på 77 individer så skulle antalet angrepp på tamboskapen med all sannolikhet öka.

I Länsstyrelsen i Östergötlands beslut om licensjakt på lodjur så hänvisas det till att denna jakt är till för att populationen av lodjur i länet vuxit sig allt för stor och därmed måste decimeras. Gissningsvis är det just rädslan för lodjursangrepp på tamdjur som gjort att Länsstyrelsen fattat beslutet om att jaga 10 individer i 2022 års licensjakt, vilket är dubbelt så många som de 5 individer som fick sätta livet till i 2021 års licensjakt. Enligt Länsstyrelsen i Östergötland är förvaltningsmålet för länet satt till en miniminivå på 4,5 lodjurs-föryngringar vilket motsvarar cirka 25 lodjur, vilket också är ett argument till att ha en licensjakt 2022.

För att få en bild av lodjurens angrepp på tamboskap valde jag att kontakta Länsstyrelsen i Östergötland. Enligt dem var det under förra året (2020) totalt 3 angrepp på hägnat vilt samt 6 stycken angrepp på får. Det betyder att det sammanlagt var 9 angrepp under hela 2020. Under 2021 har det fram till den 16 december 2021 endast skett 1 angrepp på får, samt 1 angrepp på hund. Sammanlagt 2 tamdjursangrepp under hela 2021, detta trotts att lodjursstammen ökat med 28 individer. 

Med andra ord så är det inget problem att länet huserar 77 lodjur, då det bevisligen inte påverkar tamboskapen över huvud taget. Jag tycker att detta ännu mera stärker Linnea Barrefelts examensarbete ”Populationsutveckling och bärkraft för lodjur (Lynx lynx) i Östergötland” (ISRN: LITH-IFM-G-EX--19/3693--SE). I examensarbetets slutsats slår författaren fast att beräkningen av bärkraften visar att Östergötland idag har en kapacitet att faktiskt hålla en lodjursstam med åtminstone mellan 80–140 självständiga individer, givet är då att mängden lämpligt habitat och klövviltförekomst är oförändrad.

Även Svenska Rovdjursföreningen (SRF) gjorde ett försök i höstas genom att skicka ett öppet brev till våra landshövdingar, där de ville försöka påverka beslutet om en licensjakt på lodjur 2022 genom att sakligt argumentera lodjurens värde. Enligt SRF så minskar varje levande lodjur kostnaden för trafikolyckor för enskilda och samhället med ca en halv miljon per år, då de i snitt tar ca 65 hjortdjur varje år. Den ekonomiska parametern är slående, då även lodjurens minskning av viltstammen också bidrar till en minskning av de betesskador som hjortdjuren orsakar på skogen och på lantbrukets grödor, en kostnad som uppskattas till flera miljarder kronor. Givetvis finns det även andra positiva effekter med att värna om lodjuret (läs det öppna brevet från SRF i sin helhet här).

I vårt avlånga land är lodjuret dessutom ett mycket populärt djur bland befolkningen. Hela 97 procent av Sveriges invånare vill ha lodjur i markerna, enligt en nyligen gjord undersökning av SLU. Dessutom är endast en mindre andel av jägarkåren intresserade av att jaga lodjur. Till den senaste licensjakten av lodjur 2021 så registrerades totalt 4067 jägare (nationellt), av vilka 325 utgjordes av troféjägare från andra nationer än Sverige. Att lodjursskinnet tillfaller den jägaren som fällt lodjuret smakar därför inte speciellt bra i munnen.

Trotts att inget logiskt argument verkar finnas för att en licensjakt av lodjur 2022 är nödvändig i länet, så tas ändå ett beslut av Länsstyrelsen i Östergötland om detta. Jag har nu under en tid försökt att vända och vrida på detta, för att försöka förstå varför ett sådant här beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötland. Dessvärre finner jag det helt omöjligt att hitta någon logiskt förklaring till detta. Vi kan knappast jaga skyddade djur i förebyggande syfte. Så för mig blir denna licensjakt på alla sätt högst ologisk och därmed blir beslutet om licensjakt på lodjur 2022 istället till en fråga om vems ärende vår landshövding Carl Fredrik Graf egentligen går? När de logiska argumenten spaltas upp är det inte svårt att se att detta beslut är inget annat än verklighetsfrånvänt!

Jag tror att en dag, när vi med distans kan se tillbaka på nutiden, så kommer det att skrivas i våra historieböcker om vår landshövding. I dessa historieböcker kan Carl Fredrik Graf, komma att framställas som en uppenbar rovdjurshatare, som burit ansvar för en mängd ologiska jaktbeslut för att utrota länets alla rovdjur och försök till att legalisera troféjakt. För ur det rovdjurspolitiska perspektivet kan vår landshövding här i Östergötland tyvärr inte bli ihågkommen för något annat än just detta. Är det verkligen den typen av rovdjurspolitik som en beslutande instans som Länsstyrelsens bör bedriva?

Jag ser verkligen fram emot att få läsa landshövdingens motivering och argumentation till att denna obegripliga licensjakt på lodjur, trots avsaknad av logiska argument, ändå planeras att genomföras i mars 2022.

(Bilden är gjord i Kolmårdens djurpark 2011)


4 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man skicka räkningen till Länstyrelsen när man krockar med dovhjort? Om man överlever? Lst kanske vill stödja lokala bilfirmor på detta sett. Extrema mängder dovhjort finns iaf norr om roxen och mellan nkp och Skärblacka. Man ser vid varje resa flera flockar och nästan varje resa går någon/några över vägen. Finns i trädgården i Vånga varje dag. Ett invasivt hjortdjur som är föda åt lodjur. Vi skulle väl behöva minst 150 lo i länet för att nå balans?
Det verkar som att Lst arbetar åt jaktföretag och inte åt de övriga 450000 dom bor i länet, varav många på landsbygden och absoluta majoriteten av dessa är inte tamdjursägare med bristfälliga stängsel(!).

Mårten Lundgren sa...

Tack för ditt svar "Anonym"!
Jag känner verkligen till den stora dovhjortsstammen i den delen av länet. De är många och lär även vara så runt Åtvidaberg, där de också invaderar trädgårdarna. Så mat finns åt lodjuren, helt klart. 😉

Ja, det är oklart åt vem vår landshövding och vår länsstyrelse egentligen arbetar för då de tar sådana här ologiska beslut som licensjakt på lodjur. Ska bli spännande att få läsa vår länshövdings svar på det öppna brev, förhoppningsvis gör det oss som undrar mycket klokare. 👍

Erica sa...

Carl Fredrik Graf,

Licensjakt på rödlistade djur är olagligt i EU. Lodjuret är rödlistat. Jag har läst de s k "undantagen" och sammanfattar; Vi bestämmer att god bevarandestatus föreligger och vi beslutar därmed att det finns utrymme för licensjakt, för att tillmötesgå jägares krav på jakt. (Jag föreslår att jägare skaffar sig en annan fritidssysselsättning.)

Procentsats i biomassa: Människor 36%, boskap & fågel 60%, vilda djur 4%.
Människan som utgör 0,01% av allt levande har åstadkommit att 83% av vilda djur (50% under de senaste 50 åren) och hälften av alla växter försvunnit.

Vet landshövdingen vad ekologisk balans innebär? En markant del av beslutsfattare är ovetande; ser endast sitt eget perspektiv. Lodjur och varg är viktiga arter för upprätthållande av friskhet hos andra arter. CWD, Chronic wasting disease, har visats hos älgar och vildrenar i Norge tillika hos älgar i Värmland. Jägare siktar in sig på älgar med största kronor, inte de svaga. Jag ber om insikt! Lodjuret är en viktig art för upprätthållande av balans i naturen. Det är skamligt, hur Sverige, år efter år brister i artbevarande!

Jag ber om insikt och mod!

Britt Lundkvist

Mårten Lundgren sa...

Hej Britt,
Jag tackar för din kommentar här till mitt öppna brev. Jag håller helt med dig! 😊👍