söndag 25 juli 2021

Storlommen och mörkret...

Ibland kan allt framför oss kännas som ett stort, kolsvart mörker. En bild som på ett sätt berättar om den ovissa framtiden, men på ett annat sätt om någonting mycket hotfullt och elakt som finns där och håller på att ta över.

Ovan är två tolkningar av denna bilden, men sannolikt går bilden även att tolka på många andra sätt. Därför tycker jag det är en bra bild för denna söndagseftermiddag. Något som sätter igång tankarna lite grann inför kommande vecka...


Inga kommentarer: