torsdag 15 juli 2021

Jungfrukällan...

Jungfrukällan - Kolmårdsskogens egna mytomspunna källa. Förr i tiden ansågs en offerkällas vatten ha en läkande kraft för den som var sjuk. Den sjuke som drack eller blev tvättad av källans helande vatten kunde åter bli frisk från sin sjukdom. Sannolikt var denna källa, precis som andra liknande platser en samlingsplats och speciellt vid midsommartiden då vattnet ansågs få särskilt starka krafter just den här tiden.

Genom Jungfrukällans vatten, som sägs komma från en underjordisk vattenåder, trodde människor förr att de kunde nå både det underjordiska och det överjordiska. Därmed blev denna plats en "portal" mellan två världar, den mänskliga och den gudomliga. Om offerföremål lades i källan kunde dessa föremål komma gudarna till hands. Det var inte alls ovanligt att guldmynt/guldföremål lades i källan för att få god jaktlycka eller god skörd. I Jungfrukällan har man hittat mynt då den för många år sedan grävdes ur.

Allt detta är vad jag har lyckats läsa mig till om denna plats. V
ad egentligen Jungfrukällan användes till förr i tiden har sedan länge glömts bort. Dess historia ligger nu gömd i det förflutna, då Kolmårdens skogar var ökända över hela Sverige, eftersom att de var hem åt farliga rövare och banditer...


Inga kommentarer: