torsdag 29 juli 2021

Storlommen och morgonljuset...

Ute på den nästintill spegelblanka lilla skogssjön simmar en storlom försiktigt fram. Hon spanar ihärdigt längs sjöns strandkant och ut över det stilla vattnet. Plötsligt hörs ett rop eka från den andra delen av den lilla sjön. En annan storlom finns längre bort och det blev nu tydligt vad hon egentligen spanade efter så ihärdigt.

I min egen tolkning av denna morgons händelse har jag arbetat med vegetationen framför mig, för att skapa just det landskapet som jag själv upplevde vid detta sällsamma möte med storlommen...


Inga kommentarer: