måndag 2 oktober 2023

Den lilla tofsmesen och ljuset...

I den mörka skogen sitter en liten tofsmes och nyfiket betraktar ljuset som letar sig ned mellan de täta grangrenarna och lyser upp det blöta på grenarna. Jag får känslan av att den lilla fågeln betraktar ljuset som något mycket unikt i den annars så mörka granskogen. Ett litet annorlunda, men spännande möte med den lilla skogsfågeln...


Inga kommentarer: