onsdag 14 april 2021

Spelande tjädertupp...

Tjädertuppen Torkel spelar för fullt på sitt vitmossbeklädda berg ute i den mörka Kolmårdsskogen...


Inga kommentarer: