2014-07-19

Ett träds livshistoria

Åldern har en märklig förmåga att göra saker och ting vackrare. En gammal tall är med sin krokodilbark och knotighet mycket vackrare än en ung tall utan detta. Det är just dessa spår av ett långt liv som gör trädet så intressant. Knotor, formationer, ärr, avbrutna grenar, och andra artefakter talar om ett långt liv, fullt av händelser. Även om vi inte vet vilka händelser artefakterna visar, så är det kanske ett sätt för trädet att berätta sin livshistoria för dig och mig? Trädet på bilden hittade jag sittande på en klippa intill en liten skogstjärn. Vad tror du det har för livshistoria?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar