lördag 24 oktober 2020

Vackert ljus...

En bild från Ryfors, då ljuset låg på väldigt vackert i den spännande miljön som finns på den här platsen. Givetvis kunde jag inte låta bli att göra en bild...


fredag 23 oktober 2020

Storlomsmöte...

En bild från ett magiskt ögonblick - då storlommen sträcker ut sina vingar...


torsdag 22 oktober 2020

Oktoberdimma...

En oktobermorgon passerar jag kärret som nu präglas av hösten alla färger. I kärrets mitt står de gamla knotiga träden uppställda i givakt och hälsar mig välkommen på min färd vidare in i Kolmårdsskogens spännande skogssalar.

Även om kylan och fukten är bitande en sådan här morgon, kan jag inte låta bli att njuta av färgerna och det underbart vackra landskapet. Kolmården är så fantastiskt vackert...


onsdag 21 oktober 2020

Sent skymningsmöte med älg...

En bild från ett sent skymningsmöte med en älgko, från den spännande Mullsjöskogen...


tisdag 20 oktober 2020

Den gamla furan...

I dimman och soluppgången utmärker sig den gamla furans knotiga kropp mot de yngre träden...


Vidsträckta vingar...

På en gren i skogen sitter en solupplyst trollslända med sina vidsträckta vingar...


måndag 19 oktober 2020

Ett vaksamt öga...

Inne i sommarängens grön-grönskande idyll finns ett vaksamt öga som håller noga koll på vad som händer runt om...


söndag 18 oktober 2020

Guldgrön gräsbagge på besök...

Här är två olika bilder från i somras, då en guldgrön gräsbagge kom på besök...lördag 17 oktober 2020

Möte med amiralen...

En bild från ett fint möte med amiralfjärilen en solig septemberdag...


fredag 16 oktober 2020

Svar på mitt öppna brev till Landshövdingen i Östergötlands län – 2020-10-14

Under gårdagen fick jag svar från Landshövdingen i Östergötlands län på det öppna brevet som jag skrev den 14 oktober. Tyvärr tycker jag att landshövdingens svar är väldigt intetsägande i frågan och han verkar hålla näsan högt och försvara deras agerande, trotts att länsstyrelsen faktiskt fick sitt skyddsjaktsbeslut hävt av kammarrätten. Sammanfattningen på kammarrättens dom (länk) lyder enligt följande:

”Sammanfattning
Det ankommer på länsstyrelsen att visa att samtliga grundläggande förutsättningar är uppfyllda för beslut om skyddsjakt. Kammarrätten anser att utredningen ger tillräckligt stöd för bedömningen att det inte fanns någon annan lämplig lösning. Det har dock inte visats att den aktuella skyddsjakten inte riskerar att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Länsstyrelsen har inte heller, med hänsyn till att målet med skyddsjakten var att förhindra allvarlig skada, visat ett tillräckligt tydligt samband mellan åtgärden och det förväntade resultatet. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas.”

Länsstyrelsen har alltså fått kritik av kammarrätten här för att man inte har tagit hänsyn till arten bestånd och upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde här i södra Sverige. Inte heller tycker kammarrätten att länsstyrelsen har kunnat motivera skyddsjaktens förväntade resultat tillräckligt tydligt i sitt beslut, länsstyrelsen har inte tillräckligt påvisat att skyddsjakten med beslutad utformning löser det problem de hävdar att den är tänkt att lösa.

När jag nu i mitt öppna brev frågar landshövdingen om vilka preventiva strategier som länsstyrelsen nu arbetar med för att förebygga att denna händelse upprepas, så får jag egentligen inget svar alls, bara att länsstyrelsen äger frågan och att de arbetar med den, vilket jag redan visste. Detta svar från landshövdingen får mig nu att fundera om länsstyrelsen över huvud taget har några preventiva strategier? Ja, den frågan kan bara länsstyrelsen och landshövdingen själva svara på. 

Preventiva åtgärder och dialoger om detta bedömer jag som en förutsättning för att vi ska kunna ha en levande landsbygd där vi kan leva sida vid sida, människa, tamdjur och rovdjur. Personligen tycker jag att det är riktigt, riktigt dåligt att landshövdingen inte kan ge ett mer tydligt och rakt svar på min fråga. Ännu en gång skäms jag djupt för att vara östgöte!


Sent harmöte...

I den dimmiga skymningen sitter den lilla fältharen på den nyklippta gräsmattan och äter av den saftiga vegetationen. Det blev ett mycket sällsamt och fint möte med den lilla fältharen...


torsdag 15 oktober 2020

Göktytan kikar fram...

En bild från ett möte med göktytan och tillsynes en mycket nyfiken individ. Det är inte ofta jag möter göktytan ute i markerna, men tycker den tillhör än av våra allra vackraste hackspettar. Blev mycket glad för att ha haft detta lite annorlunda och lite humoristiska möte med denna inte allt för vanliga fågel...