onsdag 8 mars 2023

Bildens innehåll...

En rådjursbild som i sitt uttryck går att tolka på många olika vis. Det ena absolut inte mer korrekt än det andra. Den här bilden skulle mycket väl kunna symbolisera rådjurets andra jag (alter ego), en fiktiv vän, en mist vän eller varför inte en kärleksdröm, eller kanske något helt annat?!

Det är alltid du som betraktar bilden som bestämmer vad du tycker att den symboliserar. Utifrån det du ser i bilden eller har med dig in då du betraktar bilden, ligger alltid som grund för vad du ser och vad du tycker att bilden symboliserar. Bildens innehåll och symbolisering är alltså helt styrt från betraktarens parametrar. Som fotograf kan jag göra visa val i komposition, färgsättning, symboler i bilden, ljus, mörker o.s.v. som leder in dig som betraktare i tankegångar. Givetvis lämnar jag alltid en öppning så att du som betraktar bilden själv får möjlighet att hitta din egna tolkning.

Om du anser att bilden är dokumentär, ja då är den det, väljer du att tolka in mer i bilden med hjälp av din fantasi, så är det såklart inte heller fel. Jag skulle vilja påstå att bilden till och med blir mycket mer levande med hjälp av din fantasi. Men känslan då du tittar på bilden är kanske ändå det som allra främst får dig som betraktare att bestämma vad den symboliserar och berättar för dig?! Känslan påverkas också såklart av betraktarens parametrar, men kanske ännu mer av bildens olika delar och innehåll. Har du någon gång tänkt på vad du får för känsla då du tittar på en bild och funderat på varför?

För mig är alltid bildskapandet ett sätt att berätta, att uttrycka känslor och eller fantasier visuellt. Det är aldrig att dokumentärt skapa bilder för att visa hur något ser ut. Det är absolut inget fel med dokumentära bilder, men inget jag väljer att ha som grund i mitt bildskapande. Hur ser du på en bild och vad tycker du är viktigt som betraktare eller som bildskapare då du skapar eller betraktar en bild?


2 kommentarer:

Terje sa...

Du fortsätter med att utveckla bildidéer kring denna otroliga kombination! Älskar det! <3

Mårten Lundgren sa...

Roligt att du tycker om denna kombination, det är spännande att tänka "utanför boxen", när det gäller allt bildskapande tycker jag. Det här blev en spännande och mycket bra kombination tycker jag. Ett stort tack för din kommentar Terje!😊👍🙏