2017-03-13

Det stora snöovädret och den lilla björktrasten...

När snön föll som ymnigast, satt det en liten björktrast förvånat och spejade i en torrfura, långt in i Kolmårdsskogens dunkel. Kanske var den precis som vi andra, bekymrad över snöovädrets intensitet?!2 kommentarer: