måndag 26 februari 2024

Is och vatten...

Försiktigt men bestämt rinner vattnet fram i den lilla bäcken. Längs bäckkanterna, där vattnet mer eller mindre står stilla, skapas isformationer i den bistra kylan. Formationer som påminner om olika varelser/figurer eller bara är grafiskt snygga mönster. I det blå ljuset blir dessa figurer vackra ting att fotografera, utmanande för bildskapandet och fantasin. Det är verkligen något speciellt med is, aldrig detsamma, alltid något nytt...


Inga kommentarer: