torsdag 3 juni 2021

Den lilla buskskvättan i det gula landskapet...

I det lysande gula fältet med raps sitter en liten buskskvätta och spanar sig omkring i det vida gula landskapet...


Inga kommentarer: