2017-07-20

Skogssnäppan sjunger över kalhygget i solnedgången...


2 kommentarer: