2014-10-06

Stillhet och tysthet

I skogen råder det nu uteslutande stillhet och tysthet. Inte längre sjunger sommarens alla fåglar sina sånger. Inte längre ropar storlommen över sjöarna under kvällarna. De har nu sedan en tid lämnat oss för värmen på sydligare breddgrader. Nu är det istället kallt, mörkt, fuktigt och tyst. Den enda melodin som kan höras i skogen nu är vindens vinande sus i trädtopparna.


4 kommentarer: